top of page
IMG_0489part 2.jpg

اهدا کنید

فرهنگ معدنی رابرت همه چیز در مورد دادن انرژی ، قصد و تأثیر مالی است. حمایت از علل منطبق با سلامتی ، رشد فردی و علل سلامت روانی تمرکز اصلی ما است. رابرت شروع به جمع آوری کمک های مالی برای این موسسات خیریه کرده است ، زیرا آنها به طور مستقیم با تجربه زندگی شخصی او در زمینه غلبه بر مشکلات دوران کودکی ارتباط دارند. بخشی از فروش اقلام ، خدمات و اشتراک عضویت به امور خیریه اختصاص می یابد.  

کمک به مواد معدنی رابرت ، نه تنها به حمایت از دیدگاه ما کمک می کند ، بلکه باعث امیدواری بسیاری از افرادی می شود که از این حمایت سود خواهند برد.  امروز بهترین زمان برای ورود و ایجاد تغییر در کنار هم است.

IMG_0775.PNG
Screen Shot 2021-09-30 at 1.11.01 AM.png
IMG_0771.JPG
Screen Shot 2021-09-30 at 1.16.23 AM.png
IMG_0776.png
bottom of page